SIAM ชั้นวางหนังสือที่จับคู่ ไม้จามจุรี กับ ศิลาดล จนเกิดภาพจำที่แตกต่าง

ชั้นวางหนังสือ “สยาม” ความร่วมมือของ “มูนเลอร์” และ “สยามศิลาดล” ที่นำวัสดุพื้นถิ่นในภาคเหนือของไทย 2 ชนิด อย่าง “ไม้จามจุรี” และ “ศิลาดล” มาสร้างคุณค่าใหม่ผ่านงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สะท้อนความเป็นไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง