รวมเคล็ดลับการดูแลรองเท้าในวันที่ฝนตก

ปัญหาที่ต้องเจอคู่กับช่วงหน้าฝนเลยก็คือ รองเท้าเปียกฝน เปียกแล้วจะดูแลอย่างไรให้แห้งไว้พร้อมใส่ในวันรุ่งขึ้น my home รวบรวมเคล็ดลับมาให้แล้ว