มะม่วงมหาชนก

 Mango ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica L. วงศ์: Anacardiaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงกว่า 10 เมตร ลำต้น: มีเนื้อไม้ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางใส เมื่อแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำ ใบ: ใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้บนช่อเดียวกัน สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ผล: เมื่อแก่มีสีแดงเรื่อ เนื้อสีเหลืองสดมีรสหวาน หนึ่งผลมีเมล็ดเดียว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: ทาบกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: […]

ขนุนไพศาลทักษิณ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ความสูง: 4 – 6 เมตร ลำต้น: เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกดอกเดือนเมษายน ผล: ผลรวมทรงกลม มีหนามสั้น สีเขียวอมเหลือง มีลักษณะเด่นคือ ซังน้อย เนื้อหนา เปลือกบาง และยางน้อย ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเสียบยอด การใช้ประโยชนฺและอื่นๆ: ผลอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือประกอบอาหาร ผลสุกเนื้อในสีเหลือง รสหวาน ♦ ทรงต้นให้ร่มเงาได้ดี ♦ […]