สร้างมุมสวยด้วยตราเสือ… Marble Render Wall

เมื่อมุมรั้วบ้านเก่าๆ ตกยุค ลองเปลี่ยนมาเป็นผนังแบบใหม่ ในแบบโชว์พื้นผิว Marble Render Wall