สร้อยสุวรรณา

สาหร่ายดอกเหลือง/หญ้าสีทอง/เหลืองพิศมร ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia bifida L. วงศ์: Lentibulariaceae ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุเพียงหนึ่งปี ความสูง: 10 -15 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนรอบโคนต้น สร้างถุงเล็กๆ เพื่อดักจับแมลงบนใบหรือแตกออกจากไหล ทิ้งใบก่อนออกดอก ดอก: เป็นช่อกระจะตั้งขึ้นและแทงขึ้นจากโคนต้น แต่ละช่อมี 1- 8 ดอก ขนาด 0.6 -1 เซนติเมตร กลีบบนขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกสีเหลืองเข้ม ผล: แบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก ออกดอกเดือนสิงหาคม – มกราคม ดิน: ดินร่วนปนทราย น้ำ: มาก ชอบชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆ แต่ควรใส่น้ำหล่อไว้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลากระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสาน และพื้นที่ใกล้กับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ […]

ทิพเกสร

หญ้าฝอยเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia minutissima Vahl วงศ์: Lentibulariaceae ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุหนึ่งปี ลำต้น: อยู่ใต้ดิน ใบ: ใบเดี่ยวรูปแถบ สร้างถุงจับแมลงบริเวณใบ ดอก: เป็นช่อตั้ง ช่อดอกแทงจากบริเวณโคนต้น สูง 5 – 20 เซนติเมตร ดอกสีม่วงอ่อนหรือชมพูอ่อน ไม่แตกแขนง ออกเรียงสลับ แต่ละช่อมี 4 -12 ดอก ออกดอกเดือนสิงหาคม – มกราคม ผล: แบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก ดิน: ดินร่วนปนทราย ชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: สามารถปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆ แต่ควรใส่น้ำหล่อไว้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา ♦ กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลีย ♦ ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสานและพื้นที่ใกล้กับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร […]