มะม่วง อะไรปลูกปีเดียว ได้ผลกินแน่นอน

อยากเก็บสะสมและอนุรักษ์ มะม่วง ไทยให้ได้มากที่สุด จากทั้งหมด 200 สายพันธุ์ เริ่มต้นปีแรกที่ 20 สายพันธุ์มะม่วงไทย ต่อยอดสู่ธุรกิจในอนาตคต