V60 House บ้านโมเดิร์นของนักบินที่เปลี่ยนจากการมองปุยเมฆมาชมสวน

  บ้านสไตล์โมเดิร์นสีเทาดำที่ออกแบบให้มีพื้นที่เปิดซึ่งสามารถสัมผัสธรรมชาติได้มากที่สุด มีต้นไม้แทรกแผ่ร่มเงาทั่วบริเวณ แม้จะอยู่กลางเมืองแต่ก็เงียบสงบ โดยสร้างให้อยู่ติดกับบ้านคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้สามารถดูแลทั้งสองท่านได้แม้จะแยกบ้านออกมา พร้อมทำสระว่ายน้ำและส่วนออกกำลังกายแยกจากตัวบ้าน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และเครือญาติสามารถมาใช้ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวภายในบ้าน   DESIGNER DIRECTORY: ออกแบบสถาปัตยกรรม – ตกแต่งภายใน – ภูมิสถาปัตยกรรม :  WARchitect  โดยคุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ  คุณพศวัต อปริมาณ   /  เจ้าของ : คุณกฤษณ์ สินธวานนท์ – คุณภัทร์วลัย ชาญเชี่ยว   บ้านสไตล์โมเดิร์นสีเทาดำหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่กลางเมืองย่านวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ดินของครอบครัวที่มีบ้านเครือญาติสร้างอยู่ในรั้วเดียวกัน เมื่อ คุณกฤษณ์ สินธวานนท์ และคุณภัทร์วลัย ชาญเชี่ยว จะแต่งงาน จึงสร้างบ้านหลังใหม่ให้อยู่ติดกับบ้านคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้สามารถดูแลทั้งสองท่านได้แม้จะแยกบ้านออกมา โดยทำสระว่ายน้ำและส่วนออกกำลังกายแยกจากตัวบ้าน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และเครือญาติสามารถมาใช้ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวภายในบ้าน ตัวบ้านตั้งอยู่ด้านในสุดของที่ดิน จึงหันหลังให้รั้วที่ติดกับเพื่อนบ้าน วางอาคารแนวยาวตามลักษณะที่ดินขนาด 200 ตารางวา และหันด้านหน้ามายังทิศตะวันออกซึ่งเห็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ ภายในบริเวณมีบ้านหลายหลังที่ไม่ได้ทำรั้วกั้น แต่เว้นระยะห่างให้มีต้นไม้แทรกแผ่ร่มเงาทั่วบริเวณ แม้จะอยู่กลางเมืองแต่ก็เงียบสงบ เว้นแต่เสียงแหวกอากาศของเครื่องบินที่ดังมาเป็นระยะ เป็นเสียงที่เจ้าของบ้านคุ้นเคยเพราะได้ยินมาตั้งแต่เด็กและยังคงคุ้นเคยดีมาจนทุกวันนี้ เนื่องจากเจ้าของบ้านทั้งคู่เป็นนักบินซึ่งต้องอยู่ในห้องปรับอากาศขนาดเล็กตลอดเวลาการทำงาน คุณวิน […]