เยียวยากายใจ ด้วยการใช้ชีวิตแบบโมเดิร์นออแกนิคฉบับ DE FARM

ฟาร์มออกแกนิค DE Farm ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่คนเมืองกรุงใช้รักษาร่างกายให้หายขาดจากโรค และตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองไปสู่รูปแบบเกษตรกรอย่างเต็มตัว