บ้านสวนในร่างบ้านมินิมัล

จากเรือนกล้วยไม้เก่ากลายมาเป็น บ้านมินิมัลสีขาว แสนน่าอยู่ที่รักษากลิ่นอายของอดีตเอาไว้ด้วยคุณปู่ต้นมะม่วงกลางบ้านรูปตัวซี (C)