ไอเดียการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ห้องพระ

หากลองคิดแบบนอกกรอบและมองเรื่องหลักความสบาย เราก็อาจปรับเปลี่ยนกฎความเชื่อได้บ้างตามรูปแบบบ้านที่พัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น มีคนเคยบอกว่า ห้องพระ ไม่ควรอยู่ใกล้ห้องนั่งเล่น แต่ในความเป็นจริง เราสามารถจัดให้อยู่ในพื้นที่ใกล้กันได้ โดยใช้ประตูกั้นให้ดูเป็นสัดส่วน