Step by Step ทำพื้นกรวดในสวนด้วยตัวเอง

กรวดเป็นวัสดุที่ช่วยเก็บความเรียบร้อยให้สวนอีกทั้งยังเก็บความชื้นให้กับดิน กรวดมีหลายชนิดหลากสี ขึ้นกับแหล่งที่มาเรามักใช้กรวดโรยพื้น