พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี

พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทย อย่างที่ทราบกันว่าคนสมัยก่อนนิยมสัญจรกันทางน้ำโดยมีเรือเป็นพาหนะหลัก …