[ DIY ] 4 วิธีการพับผ้าแบบญี่ปุ่น เปลี่ยนผืนผ้าให้เป็นการห่อของ ไม่ง้อถุงพลาสติก

การพับผ้าฟุโรชิกิ นั้นเป็นวัฒนธรรมที่ชาวญี่ปุ่นในสมัยโชวะทำเพื่อใช้ในการห่ออุปกรณ์สำหรับการไปอาบน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะ โดยไม่ใช้กระเป๋าใบเล็กหรือถุงพลาสติกเลย

พับผ้าแบบฟุโรจิกิ

การพับผ้าห่อของสไตล์ญี่ปุ่น (furoshiki) นอกจากจะสวย มีสไตล์ ใช้งานได้จริงแล้ว ยังช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยนะคะ