พวงหยก

หวายปม/เอื้องข้อ ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium findlayanum Par. & Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นปม คล้ายรูปหัวใจ แต่แบนเล็กน้อย สีเขียวค่อนข้างใส  เป็นมัน เรียงต่อกันเป็นสาย ยาว 20-40 เซนติเมตร ใบ: รูปรี แผ่นใบบาง มักร่วงหมดเมื่อเจริญเต็มที่      ดอก: ออกเป็นช่อสั้นๆ 2-3 ดอก ที่ปลายต้นที่ทิ้งใบ  กลีบดอกใหญ่ สีขาว  ปลายสีม่วงเล็กน้อย  กลีบปากเกือบกลม ขอบม้วนลงเล็กน้อย  โคนกระดกม้วนเป็นหลอด สีขาวหรือสีขาวอมม่วงอ่อน มีปื้นสีเหลืองที่กลางกลีบปาก ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]

พวงหยก

Emerald Creeper/Gray Jade Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Strongylodon macrobotrys A.Gray วงศ์: Leguminosae-Papilionoideae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี ลำต้น: ทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้อื่นในระดับสูง ใบ: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับ ใบย่อยรูปรี กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอก: ออกเป็นช่อห้อยยาวจากซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยคล้ายดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายเป็นติ่งแหลม 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบสีเขียว ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ผล: ฝักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบน เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก ติดเมล็ดเพียง 1 – 3 เมล็ด […]