พลับพลึงธาร พืชเฉพาะถิ่นหนึ่งเดียวในโลก

ทำความรู้จัก พลับพลึงธาร พืชเฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นพืชที่สวยงามดอกสวยและใบที่โดดเด่นที่พริ้วตามสายน้ำ