ผักตบชวา

ผักตบ ผักบ่ง ผักป่อง สวะ Water Hyacinth, Water Orchid ชื่อวิทยาศาสตร์: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub. วงศ์: Pontederiaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยไปตามผิวน้ำ ต้นอวบน้ำ ใบ: รูปไข่ค่อนข้างกลม ขนาด 6 – 15 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบพองออกเพื่อช่วยให้ลอยน้ำได้ ดอก: ออกเป็นช่อแน่นที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาด 2 เซนติเมตร มีกลีบดอกบาง 6 กลีบ สีฟ้าอมม่วง กลีบบนขนาดใหญ่และมีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ ออกดอกปลายฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกต้นอ่อนที่ปลายไหล การใช้งานและอื่นๆ: ผักตบชวานำเข้ามาปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป้นวัชพืชที่แพร่กระจายรวดเร็ว เพราะทนแล้งได้ดี โตเร็ว แต่ไม่ทนน้ำเค็ม ปัจจุบันนิยมนำมาทำอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก […]