หมากแดง

Lipstick Palm/Raja Palm/Sealing Wax Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume วงศ์: Arecaceae ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น:ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร คอลำสีแดงสด ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ทางใบยาว 1.50 – 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบเรียวยาว ก้านใบและเส้นกลางใบสีแดงสด ดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อยาว 50 เซนติเมตร เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้เกือบตลอดปี ติดผลจำนวนมาก ผล: รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อสุกสีดำ อัตราการเจริญเติบโต: ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียว แสงแดด: […]

จั๋งแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis sp. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ มีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอก: มักไม่พบช่อดอก ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในห้องหรือที่มีแสงรำไร ผู้นำจั๋งชนิดนี้มาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกคืออาจารย์สุรัตน์ วัณโณ แห่งบ้านก้ามปู

จั๋งใต้

ยี่รู/ไม้รู ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis siamensis Hodel ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 – 2.5 เซนติเมตร แตกไหลเลื้อยรอบต้น ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 15 – 22 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 30 – 50 เซนติเมตร ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปไข่ ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: […]

จั๋งญี่ปุ่นด่าง

Bamboo Palm/Lady Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry (Variegated) ประเภท: ปาล์มแตกกอ กลายพันธุ์จากจั๋งญี่ปุ่น ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ มีก้านและใบย่อยเป็นแถบสีขาวหรือสีเหลือง มีขนาดแถบและความด่างเด่นชัดแตกต่างกัน หากใบด่างทั้งหมดจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และเหี่ยวแห้งไป ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะลักษณะด่างเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งยังไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางสำหรับวางในที่ร่มรำไร

ปาล์มหน้าต่าง

Little Window Palm/Window Pane Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Reinhardtia gracilis (H.Wendl.) Drude ex Dammer ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เซนติเมตร กาบใบยาว 10 เซนติเมตร มีเส้นใยหุ้มสีน้ำตาล ใบ: รูปขนนก มีใบย่อย 2 – 4 คู่ ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบและยาวเท่ากับทางใบ ผล: กลมรี ยาว 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: […]

เจใบลาย

 Pinang ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinanga disticha (Roxb.) Blume ex H.Wendl. ประเภท: ปาล์มแตกกอขนาดเล็ก ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 – 1 เซนติเมตร คอใบสีน้ำตาลเรื่อ ใบ: รูปหางปลา ปลายใบหยักเว้าสองแฉก ทางใบยาว 30 เซนติเมตร แผ่นใบมีจุดสีเขียวเข้ม สลับอยู่บนพื้นสีเขียวอ่อน ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ แตกออกเป็นหางหนู 2 – 3 เส้น สีขาวนวล ผล: กลมรี ยาว 1 เซนติเมตร เรียงตรงข้ามกัน เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด […]

หมากอาดัง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinanga adangensis Ridl. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 6 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 6 เซนติเมตร คดงอหรือเอียง รากมีสีแดง ลำต้นสีเขียวเข้ม คอใบสีงาช้าง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ แต่ละช่อแตกเป็นหางหนู 8 – 10 เส้น ยาว 20 – 40 เซนติเมตร ผล: กลมรี ติดผลเป็นแถบสองด้าน ยาว 1 – 2 เซนติเมตร ผลสุกมีสีดำ […]

เป้งทะเล

Mangrove Date Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix paludosa Roxb. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง ใต้ใบมีสีเทา ก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปทรงกระบอก ยาว 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองส้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ชอบขึ้นในน้ำกร่อย ปลูกบนที่ดอนก็เจริญเติบโตได้ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: […]

หมากดำ

Water Sprite Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydriastele microspadix (Becc.) Burret ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 3 – 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1.50 – 2 เมตร ลำต้น: ผอม มีสีดำเรื่อ ๆ ตามโคนต้น คอยาวสีเขียวคล้ำ ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 1.50 – 2 เมตร ช่อดอก:  แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ผล:กลม ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาลแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรและความชื้นในอากาศสูง น้ำ : ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ควรแช่น้ำ 1 คืนก่อนนำมาเพาะ ใช้เวลา 3 […]

หมากเหลืองแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. (Dwarf) ชื่อพ้อง: Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ‘Dwarf’ ประเภท: ปาล์มแตกกอ ลักษณะคล้ายกับหมากเหลือง ความสูง: สูงไม่เกิน 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวเพียง 30 – 50 เซนติเมตร ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ผล: รูปรี ขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรและกลางแจ้ง น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ:เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ประดับได้ตลอดช่วงอายุ

หมากเหลือง

Areca Palm/Butterfly Palm/Golden Cane Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. ชื่อพ้อง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 – 8 เซนติเมตร ลำต้นและคอใบมีสีเหลืองส้มจนถึงเขียว ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบแคบเรียวแหลม ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 50 – 70 เซนติเมตร ผล: รูปรี ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม […]

ปาล์มแอ๊ปเปิ้ล

Apple Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume ‘Apple’ (ลูกผสมของ C. renda กับ C. elegans) ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 8 เซนติเมตร สีแดงเรื่อดูคล้ายผิวผลแอ๊ปเปิ้ล ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวกว่า 1 เมตร มีใบย่อย 24 – 36 ใบ ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบห้อยลง ผล:กลมถึงรี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีดำ ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด […]

ปาล์มชาแมรอปส์

European Fan Palm/Mediterranean Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaerops humilis L. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร มีเส้นใยติดแน่นที่โคนกาบใบ ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ ขนาด 80 เซนติเมตร หลังใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ดอก: ช่อดอก มีทั้งช่อดอกแยกเพศและดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียว ช่อดอกสั้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 1- 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ทนอากาศเย็นได้ดี […]

เต่าร้างด่าง

Clustering Fishtail Palm/ Common Fishtail Palm/Jaggery Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis Lour. (Variegated) ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: ที่สวยงามประมาณ 30 – 80 เซนติเมตร ลำต้น: กลายพันธุ์มาจากเต่าร้างแดง ลักษณะคล้ายกัน ใบ: ใบรูปขนนกสองชั้น ก้านใบสั้น ใบย่อยมีแถบด่างกว้าง ใบย่อยรูปสี่เหลี่ยมหยักเว้า  ปลายใบแหลมคล้ายหางปลา ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือน สามารถได้ทั้งต้นที่มีลักษณะปกติและต้นที่มีใบด่าง หากแยกหน่อ ต้นที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกับต้นเดิม การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางและลงแปลง […]

ศรีสยาม

เต่าร้างหนูใบติด/Hooker’s Sugar Palm/Hooker’s Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga hookeriana (Becc.) Whitm. ชื่อพ้อง Didymosperma caudata ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กอแน่นทึบ ใบ: มีจำนวนมาก ใบรูปขนนก แต่ไม่แตกเป็นใบย่อย ทางใบยาว 80 เซนติเมตร ปลายใบหยัก เว้าตื้นคล้ายครีบปลา สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบมีนวลสีขาวเด่นชัด ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]

หมากส้ม

Orange Crownshaft Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca vestiaria Giseke ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 0.50 – 3 เมตร สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 – 12 เซนติเมตร คอมีสีเหลืองอมส้มจนถึงส้มแดง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสั้น ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อสีเหลืองเข้ม แผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลมรี ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก […]

ปาล์มขนไก่

Seashore Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 1 – 2 เมตร ทรงพุ่ม: เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.50 เมตร ใบ: รูปขนนกเป็นพวง ใบย่อยแตกออกเป็นกระจุก 2 – 3 ใบ แผ่กางออกคนละทิศทาง เป็นพวงคล้ายไก่พองขน ช่อดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 60 เซนติเมตร ผล: กลมรี ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง กินได้ ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ทนความแห้งแล้งได้ ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 5 […]