ปาล์มพัด

ปาล์มมงกุฎ Fiji Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Pritchardia pacifica Seem & H.Wendl. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 30 เซนติเมตร มีนวลสีขาวปกคลุม ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบขนาด 1 เมตร ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา […]