ปาล์มบังสูรย์

ลีแป/ปาล์มข้าวหลามตัด/Diamond Joey Palm/Joey Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Johannesteijsmannia altifrons H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วงมากกว่า 1 เมตรและมีใบยาวกว่า 50 เซนติเมตร ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ลำต้น: อยู่ใต้ดิน ใบ: รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ปลายใบจักเว้าเป็นซี่และจีบเป็นลอนตลอดความยาวใบ ทางใบยาวถึง 4 เมตร และกว้าง 1.50 – 2 เมตร ก้านใบยาว 0.50 – 1 เมตร ขอบก้านมีหนามเล็ก ๆ ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างซอกใบ ช่อสั้น ผล: กลม ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาล ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรและความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]