วิธีปลูกผักชี ให้งอกลองทำตามวิธีนี้

วิธีปลูกผักชี (Coriander) ผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ประกอบอาหารที่หลากหลาย เพราะ ช่วยให้อาหารน่าทานมากยิ่งขึ้น