สละอินโด

สละบอร์เนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Salacca magnifica J.P.Mogea ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: ไม่มีลำต้น ใบแตกจากผิวดิน ใบ: ใบเดี่ยว แผ่ยาวถึง 4 เมตร แผ่นใบพับจีบ ปลายใบรูปหางปลา และมีหนามแหลมปกคลุมตามเส้นกลางใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 1 – 2 เมตร ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล:กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงคล้ำ มีเกล็ดที่ผิวผล กินได้ ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 – 2 เดือนจึงงอก […]