คู่มือ”เลี้ยงนกเขาใหญ่”

เลขมาตราฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1369-7 นักเขียน ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2559 บรรณาธิการ วิรัชญา จารุจารีต จำนวน 160 หน้า (ปกอ่อน) ราคา 359 บาท นกเขาใหญ่ เป็นนกที่มีถิ่นอาศัยในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งนา ป่าโปร่ง มีเสียงขันไพเราะน่าฟัง จึงนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  เนื้อหาในเล่มบอกเล่าที่มา ประเภทของนกเขาใหญ่ซึ่งมีหลายชนิด หลายสีสัน วิธีต่อนก การ เลี้ยงนกเขาใหญ่ และเพาะขยายพันธุ์  กรง โถนกหรือโถถมปัด สำหรับใส่อาหาร รวมถึงเรื่องราวของการประกวดนกเขาใหญ่ และหลักเกณฑ์การตัดสิน