Home Interior 4.0

จุดเปลี่ยนของการออกแบบบ้านในยุคโลกหลอมรวม นักเขียน: ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-18-1591-2 จำนวน 132 หน้า ราคา 425 บาท การเปลี่ยนผ่านของโลกจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นจุดพลิกผันหนึ่งที่สำคัญของโลก  “เทคโนโลยีดิจิทัล” ทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปอย่างน่าตกตะลึง และแน่นอน มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ของการตกแต่งภายในด้วย ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ ได้รวบรวมกลั่นกรอง ข้อมูลและผลของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการตกแต่งภายในแห่งศตวรรษใหม่นี้ไว้อย่างละเอียดรอบด้าน ข้อมูลทุกแง่มุมเกี่ยวข้องสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน เพื่อสะท้อนภาพความเป็นมาและเป็นไปของการตกแต่งภายในในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ          

“สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556 บรรณาธิการ ศรายุทธ์ ศรีทิพย์อาสน์ ขนาดหนังสือ ราคา หากลองถามตัวเองว่า “เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการสร้างบ้านหรือคิดอยากมีบ้านคืออะไร” เชื่อว่าคำตอบของเกือบทุกคนคือ อยากได้บ้านที่อยู่สบาย อยู่แล้วมีความสุข แต่เมื่อถึงเวลาสร้างบ้านกันจริงๆ เรามักให้น้ำหนักกับรูปแบบการตกแต่ง การเลือกวัสดุที่มีความพิเศษต่างๆ หรือเพลินไปกับความคิดสำเร็จรูปที่ถูกปลูกฝังค่านิยมของความสมบูรณ์แบบ จนอาจเดินเลยความต้องการที่แท้…จริง นั่นคือ บ้านที่ตัวเราอยู่สบาย และมองข้ามสิ่งสามัญรอบตัวที่เคยมีประสบการณ์ร่วม เคยมีความทรงจำ และเคยมีความสุข ซึ่งเมื่อนำมาออกแบบและจัดเรียงองค์ประกอบใหม่ให้มีรูปแบบที่ต้องตา มีความพิเศษตามที่ต้องการ และมีความงามอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถทำให้บ้านเป็นบ้านที่อยู่สบายได้เช่นกัน สิ่งสามัญรอบตัวมิได้หมายถึงเฉพาะสิ่งของราคาถูก ของเก่า หรือวัสดุเหลือใช้แต่หมายรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป สิ่งที่ใช้กันเป็นปกติ ซึ่งมักมีจำนวนมาก ทำให้มีราคาไม่สูง จนเกินไป อาทิ หน้าต่างบานเกล็ด หลังคาสังกะสี กระเบื้องลอน เหล็กดัด ไม้ ไม้ไผ่ ปูนซีเมนต์ อิฐ กระถางดินเผา ทั้งยังไม่อาจมองข้ามธรรมชาติรอบตัว แสงแดด ลม ต้นไม้วัชพืชซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการออกแบบและคิดต่างแล้ว จะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นว่ามีอยู่ทั่วไปจนแทบไม่เห็นคุณค่าให้ไม่ธรรมดากว่าที่เคยเป็นซึ่งจะเป็นอีกทางเลือก ในการคิดสร้างบ้านต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่บทสรุปของคำตอบและคำถามใดๆ เพียงแต่อยากเชิญชวนให้ ผู้สนใจได้ไตร่ตรองและมองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัว สิ่งที่เป็นอยู่ […]