Hometown Paradise สุขสบายที่บ้านเรา

” บ้านสไตล์โมเดิร์น ” ในจังหวัดชลบุรีหลังนี้มองจากด้านนอกจะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยเว้นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างบ้าน

0.60 EXTREME NEATNESS

บ้านโมเดิร์นสีขาวสุดเนี้ยบ ที่ทุกดีเทลผ่านการออกแบบจากไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านผ่านตัวเลข 0.60