บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านไม้ชั้นเดียว ริมบึงสุดสงบ

บ้านไม้ชั้นเดียว หลังเล็กริมน้ำที่ออกแบบให้แทบจะไม่มีผนังทึบเลย เพราะต้องการให้เห็นแต่ต้นไม้และรับลม ให้ความรู้สึกเหมือนค่อยๆเดินเข้ามาในป่า