HOUSE BT บ้านโมเดิร์นทรงกล่อง ที่โปร่งโล่งเบื้องหลังผนังอิฐ

บ้านโมเดิร์นทรงกล่อง ที่แฝงตัวเงียบสงบอยู่เบื้องหลังผนังอิฐ ภายในโปร่งสบายด้วยการเชื่อมต่อระหว่างภายนอก-ภายใน และการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ เอื้อให้มีทั้งแสงธรรมชาติ และอากาศหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง