องค์ประกอบอย่างลงตัวในแบบ บ้านสไตล์ดิบเท่

ชมบ้านหลังหนึ่งในย่านวิภาวดีรังสิต ซึ่งสะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Tin Home Toy สินค้าตกแต่ง บ้านสไตล์ดิบเท่ ได้อย่างชัดเจน