รวม 4 แบบบ้านสำหรับ ครอบครัวใหญ่

ในอดีตครอบครัวคนไทยมักจะอยู่รวมกันเป็น ครอบครัวใหญ่ สร้างบ้านอยู่ในรั้วหรือละแวกใกล้ๆกัน แต่ในปัจจุบันนั้นกลับอยู่แยกกันเป็นครอบครัวเล็กๆ