บ้านล้อมไม้

“บ้านล้อมไม้” ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการบ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยบรรยากาศที่มีขุนเขาแวดล้อม ทำให้บ้านนี้สามารถรับพลังงานดีๆ