สุนทรียะแห่งชีวิตในบ้านริมผา ของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

บ้านริมผา บ้านพักอาศัยที่สะท้อนปรัชญา “การบรรจบกันของงานศิลปะและสถาปัตยกรรมสู่สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต” เปรียบบ้านเหมือนผืนผ้าใบว่างๆ