สีสันของบ้าน … สีสันของชีวิต

“ผมว่าชีวิตต้องมีสีสัน บ้านก็ต้องมีสีสัน อย่ากลัวว่าจะแรง เพราะไม่ใช่ว่าทุกห้องจะต้องมีสีสัน และต้องเลือกสีที่เราชอบ ผมคิดว่าสีช่วยเติมพลังให้ชีวิตได้”