Healthy Home บ้านอยู่ดีต่อสุขภาพ

บ้านที่ดีต่อสุขภาพควรมีภาวะน่าสบาย อยู่แล้วมีความสุขกายสบายอารมณ์ เปรียบเหมือนอาหารสุขภาพที่รับประทานแล้วช่วยให้ร่างกายแข็งแรง