บ้านคอนกรีตที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ต้นไม้”

 “บ้านต้องโตไปกับเรา เลยเลือกที่จะทำห้องเผื่อลูกโตและใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนไปตามชีวิตของคนอยู่อาศัย”