THE BEGINNING OF A NEW CHAPTER

บ้านสีขาวของ ธาดา วาริช เรียบง่าย มั่นคง และหลอมรวมทุกอย่างที่เป็นตัวเขาในปัจจุบัน