Garden Elements vol.3

หมายเลขประจำหนังสือ 978-616-20-7922-1 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2555 บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ ขนาดหนังสือ 19×23 ซม. ปกอ่อน ราคา 215 บาท องค์ประกอบสวนที่ตอบรับการใช้งานและความงามมีอยู่หลากหลาย ก่อนจะจัดหรือปรับเปลี่ยนสวน หากได้เห็นรูปแบบขององค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์สวนได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบองค์ประกอบได้เหมาะกับสไตล์สวน vol. 3  ว่าด้วยเรื่องน้ำๆ ทั้งน้ำตก น้ำพุ น้ำล้นและบ่อน้ำขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ พร้อมเรื่องน่ารู้ในการจัดสวนน้ำขนาดเล็ก การวางตำแหน่ง ตลอดจนพรรณไม้น้ำที่น่าสนใจ พร้อมขั้นตอนการทำงานของระบบน้ำในสวน ใครอยากจัดสวนน้ำเล่มนี้ไม่ควรพลาด