CH HOUSE บ้านหน้าแคบ แคบแค่ไหนก็อยู่ได้

เชื่อไหมถ้าจะบอกว่านี่คือนี้ บ้านหน้าแคบ แค่ 4 เมตร! แต่จัดการพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด ด้วยการออกแบบให้อาคารสูงชะลูด! เพื่อเอาชนะปัญหาที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก แถมแอบซ่อนมุมสีเขียวไว้ข้างใน