น้ำเต้าต้น

น้ำเต้าญี่ปุ่น/Calabush Tree/Wild Calabush ชื่อวิทยาศาสตร์: Crescentia cujete L. วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูง 3 – 8 เมตร ทรงพุ่ม: กลม ลำต้น: กิ่งก้านแผ่กว้าง ปลายกิ่งห้อยลง ใบ: เดี่ยวเรียงเวียนสลับเป็นกระจุก รูปไข่กลับแกมรูปช้อน กว้าง 5.5 – 7.5 เซนติเมตร ยาว 20 – 28 เซนติเมตร ปลายมนหรือมนเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบแคบ ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นตามลำต้นและกิ่ง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย สีเขียวอมเหลือง มีลายริ้วสีชมพูอมม่วงเด่นชัดและร่วงง่าย ออกดอกตลอดปี ผล: กลม ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 – 20 […]