รู้หรือไม่ “แก่นฝาง” ใช้สกัดทำน้ำยาอุทัย

พาไปทำความรู้จัก ฝาง พืชที่ใช้ทำน้ำยาอุทัย มีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย ปัจจุบันจึงเริ่มนิยมปลูก และขยายพันธุ์เพื่อการพาณิชย์มากขึ้น