BANGKOK OBJECTS นิทรรศการสะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ผ่านการ REDESIGN สิ่งของใกล้ตัว

นิทรรศการ Bangkok Object โดยกลุ่มนักออกแบบ DesignPLANT นำ Object ใกล้ตัวที่หลายคนมองเห็นแต่มองข้ามไป กลับมานำเสนอแง่มุมของกรุงเทพฯผ่านการ Redesign โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบ

PDM BRAND : FOCUS ON DESIGN

เสื่อลายกราฟิกที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต มากกว่าจะมองเป็นงานดีไซน์ที่แพงจนจับต้องไม่ได้ หรืออาร์ตจัดจนไกลตัว