[DAILY IDEA] MUSIC&LYRICS มุมทรงจำของคนรักเสียงเพลง

จัดระเบียบเทปคาสเส็ต ซีดี และแผ่นเสียงสำหรับคนรักเสียงเพลง

MY ENTIRE WORLD โลกทั้งใบของคุณนิคแห่งร้าน Puritan

“มีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่รักและได้อยู่กับสิ่งที่ชอบ” นิยามความสุขรายล้อมด้วยของสะสมสุดรัก…