“รู้ไว้ใช้ท่อ”

ท่อประปา คือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของบ้าน เพราะกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ ทำอาหา ล้างจาน หรือรดน้ำต้นไม้ ล้วนต้องใช้น้ำทั้งสิ้น