ที่เที่ยวชุมพร …นอนริมทะเลที่ตำบลสะพลี

ปลายทางของเราอยู่ที่อำเภอประทิว ซึ่งเป็นอำเภอแรกๆก่อนถึงอำเภอเมืองชุมพร ขับรถไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม เลยอำเภอบางสะพานน้อยไปประมาณ 50 กิโลเมตร …