ดอกทิวลิป ที่ถูกเลี้ยงด้วยพลังงานความเย็นจากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

ดอกทิวลิป พลังงานความเย็นเหลือทิ้งที่ได้จากการแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีให้ชมตลอดทั้งปี