“ทองอุไร” ไม้พุ่มดอกสดสวยยอดนิยม

ทองอุไร เป็นพรรณไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนแล้งได้ดี เจริญเติบโตเร็ว เติบโตได้ในดินทุกสภาพ ชอบแสงแดดปานกลางถึงแดดจัด