GARDEN IN THE SHADE ต้นไม้ในร่ม (บ้าน)

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับห้องคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก หรือทาวน์โฮมที่แสงแดดส่องถึงได้น้อย ด้วยต้นไม้เหล่านี้ที่ปลูกได้แม้แต่ในร่ม