บ้านและสวน ฉบับพิเศษ Close to Nature

รวมบ้านแบบชั้นเดียวซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยขนาดกำลังพอดี พร้อมไอเดียการจัดวางแปลนห้องต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถเข้าถึงธรรมชาติรอบตัวได้ในระยะเอื้อมถึง   ให้ไอเดียการออกแบบวางแปลนบ้านที่มีส่วนใช้สอยครบถ้วนในพื้นที่ขนาดพอดี แจก 5 แปลนบ้านชั้นเดียวที่นำไปสร้างได้จริง สามารถนำไอเดียไปสร้างเป็นบ้านในเมืองหรือบ้านพักผ่อนต่างจังหวัดได้เช่นกัน ช่วยประหยัดงบประมาณการทำโครงสร้างในแนวสูง เป็นบ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีครอบครัว รวมไปถึงผู้สูงวัย ราคา 395 บาท