รวม’มิตร’ สินค้าจาก ตลาดเกษตรอินทรีย์ Garden&Farm’s friends

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์จากทั่วไทย มาร่วมแสดงสินค้าในรูปแบบของ ตลาดเกษตรอินทรีย์กับ Garden&Farm’s friends

รวม 8 ตลาดเกษตรกร แหล่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) พื้นที่ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าที่ผลิตได้มาจำหน่าย เป็นพืชผักอินทรีย์ รวมถึงสินค้าแปรรูปอินทรีย์ต่างๆ