DADFA มาร์เก็ตปาร์คที่ใช้พื้นที่สีเขียวเชื่อมท้องฟ้า แผ่นดิน และผู้คนเข้าหากัน

โครงการ “ดาดฟ้า” คอมมูนิตีสเปซที่ยังคงฟังก์ชันของตลาดไว้ หากแต่เติมพื้นที่สีเขียวเพื่อเชื่อมท้องฟ้า ต้นไม้ แผ่นดิน และผู้คนเข้าหากัน

ตลาดคำเที่ยง : ตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

วันนี้ทีมงานบ้านและสวนมีโอกาสแวะไปเชียงใหม่มาค่ะ  แล้วค้นพบว่าที่นี่มีตลาดดอกไม้ที่ใหญ่มาก ที่คนเชียงใหม่รู้จักกันในชื่อของ ตลาดคำเที่ยง นั่นเอง