ดินทรุด ไหลเข้าไปใต้ตัวบ้าน แก้ไขอย่างไร

หลังจากน้ำท่วม หรือหมดช่วงฤดูฝน อีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยคือ ดินไหลเข้าไปใต้ตัวบ้าน จนเจ้าของบ้านมักจะตกอกตกใจกันเสมอ ปัญหานี้แก้ได้ดังนี้