ผักหนามบราซิล

Moco Moco ชื่อวิทยาศาสตร์: Montrichardia arborescens (L.) Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ อายุหลายปี ความสูง: สูงกว่า 1.50 เมตร ลำต้น: มีหนามปกคลุม ใบ: ใบเดี่ยว รูปหัวใจ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม ปลายใบสอบแหลม หูใบสอบทั้งสองข้าง โคนใบเว้าลึก เห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 30 – 50 เซนติเมตร ดอก: ชูขึ้นพ้นน้ำ สีขาว ขนาดใหญ่ ไม่มีกลิ่นหอม บานใกล้เช้าถึงสายของวันรุ่งขึ้น ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 30-60 ซม. แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ

ปรงทะเล

ปรงไข่/ปรงทอง/ปรงหิน/Leather Fern/Swamp Fern ชื่อวิทยาศาสตร์: Acrostichum aureum L. วงศ์: Pteridaceae ประเภท: ไม้ริมน้ำพวกเฟิน ลำต้น: เจริญเป็นกอสูงได้กว่า 1 เมตร ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบหนา ปลายใบมนและบิดเล็กน้อย เมื่อยังอ่อนใบมีสีแดงอมน้ำตาล พอแก่มีสีเขียวเป็นมัน ส่วนใบที่สร้างสปอร์เรียวแหลม ใต้ใบมีสปอร์สีน้ำตาลปกคลุมไปทั่ว ดอก: ชูขึ้นพ้นน้ำ สีขาว ขนาดใหญ่ ไม่มีกลิ่นหอม บานใกล้เช้าถึงสายของวันรุ่งขึ้น ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 25-40 ซม. แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อควบคุมการกระจายพันธุ์ ทนสภาพดินเค็มได้ดี จึงมักพบขึ้นบริเวณน้ำกร่อย หากปลูกในที่มีแสงแดดเต็มวัน สีใบจะซีดกว่าปลูกในที่ร่มและมีน้ำมาก